Yrityksen suorituskyvyn mittaus

Yrityksen suorituskyky - tutkimustulokset

Yrityksen suorituskykyä kartoitetaan viiden yrittäjyysorientaation kautta.
Yritys saa raportin siitä, miten avainhenkilöt ovat arvioineet sekä omaansa että yrityksen yrittäjäorientaatiota asteikolla yhdestä seitsemään.

Tutkimustulosten hyödyntäminen

Tutkimusraportista näkyy avainhenkilöiden näkemys koko yrityksen yrittäjyysorientaatiosta. Raportissa näkyvät kaikkien vastausten keskiarvot, eri vastaajaryhmien keskiarvot sekä tarvittaessa yksilölliset vastaukset.

Tutkimusraportista näkyy myös avainhenkilöiden arvio omasta yrittäjyysorientaatiosta kaikkien vastausten keskiarvona, eri vastaajaryhmien keskiarvona tai yksilöllisinä vastauksina.

Miten yrityksesi hyötyy tutkimuksesta?

Rekrytointi

Yrityksen suorituskyvyn mittaus paljastaa rekrytointitarpeen ja toisaalta auttaa rekrytoidessa etsimään oikeanlaista kyvykkyyttä.

Tieto

Yrityksessäsi tiedetään, missä mennään. Yrityksessä voidaan myös tehdä tietoinen päätös olla panostamatta johonkin osa-alueeseen, vaikka suorituskyvyn oletettaisiin paranevan sen avulla. Esimerkiksi yrityksen arvojen pohjalta voidaan päätyä siihen, ettei haluta olla aggressiivisia kilpailijoita, vaikka sitä kautta voitaisiinkin saada parempi tulos.

Viestintä

Yrityksellä on aiempaa paremmat edellytykset  viestiä uusille avainhenkilöille yrittäjyyden olemusta (yrittäjyysorientaatiota), ja sitä kautta rakentaa ja ylläpitää yrittäjämäistä toimintakulttuuria yrityksessä.

Jätä yhteystietosi.
Parannetaan yhdessä yrityksesi suorituskykyä!