Hyöty

Palvelustamme on oikeasti hyötyä asiakkaallemme

Pyrimme siihen, että työmme on hyödyllistä ja auttaa asiakasta eteenpäin. Tarjoamme vain sellaista palvelua, josta tiedämme ja uskomme olevan tilaajalle hyötyä. Asiakkaan työstämme saaman lisäarvon tulisi aina olla suurempi kuin työstä veloittamamme palkkio.

Luotettavuus

Yksilön kunnioittaminen, lain ja asetusten mukaan toimiminen, tosiasioiden esiintuominen, lupausten pitäminen

Pyrimme toimimaan rehellisesti niin asiakastamme kuin muitakin sidosryhmiä kohtaan. Pelisääntöjen kunnioittaminen luo luottamusta ja antaa tukevan pohjan yhteistyölle. Tosiasioiden tunnistaminen ja hyväksyminen on tärkeää toiminnan menestyksen kannalta.

Asiantuntijuus

Asiantuntijana sitoudumme itse kehittymään ja haluamme kehittää asiakkaitamme

Asiantuntijuus syntyy käytännön kokemuksen ja teoreettisen tiedon ja tutkimustulosten yhdistelmänä. Molempia tarvitaan. Toimintamme lähtee siitä, että otamme vastaan vain sellaisia toimeksiantoja, joihin meillä on syntynyt asiantuntemusta tai joihin voimme tarjota laadukasta asiantuntemusta verkostomme kautta. Asiantuntija ei aina tiedä kaikkia vastauksia, mutta hän tietää, mistä vastaukset löytyvät ja myös sen, mitä pitäisi tietää. Asiantuntija auttaa yrityksen omaa johtoa saamaan riittävän ja relevantin asiantuntemuksen.