Saavuta tavoitteet, rakenna tiimiä, kehitä yksilöitä!

Toimintokeskeisen johtamistyön kolme painopistealuetta ovat tavoitteiden saavuttaminen, yksilöiden kehittäminen sekä tiimin rakentaminen. Näiden painopistealueiden lisäksi toimintokeskeinen johtaminen antaa työkalut seuraaviin asioihin: tavoitteiden määrittäminen, suunnitelman laatiminen, viestittäminen ja oikeanlaisen seurannan toteuttaminen sekä tulosten että toiminnan arviointia varten.

Toimintokeskeinen johtaminen perustuu kansainväliseen konsultoinnin ammattilaisten kehittämään kokonaisuuteen sekä meidän kokemukseemme, joka tuo erityistä lisäarvoa paikallisten olosuhteiden tuntemuksen myötä.

Yrityksen oma johto osallistuu johtamisen kehittämiseen, ja ulkopuolisena konsulttina tarjoamme käyttöönne koetellun työkalun sitä varten.