Yrityksen suorituskyky - Tieteellinen perusta yrityksen toiminnan kehittämiselle?

Yrityksen suorituskykyä on mitattu historiassa monella tapaa. Lähes aina yhteisenä nimittäjän on kasvun ja kannattavuuden parantaminen yrityksen toimintoja parantamalla. Onko nyt tarjolla tähän mitään uutta?
Kuten kaikessa toiminnassa eri tieteen aloilla myös taloustieteen ja kauppatieteen tutkimus kehittyy ja menee eteenpäin. Tutkijat selvittävät erilaisia tapoja ymmärtää yrityksen eri osa-alueita ja vaikuttaa näiden alueiden suotuiseen kehittymiseen.
Yhdysvalloissa on tutkittu lukuisten yritysten suoritusta ja menestystä ja löydetty yhteys yrittäjämäisen toiminnan ja yrityksen suorituskyvyn välille (Lumpkin & Dess). Yrittäjämäinen toiminta luo menestystä. Tässä tarkastelussa keskitytään yrittäjämäisen toiminnan viiteen perustekijään ja niiden vaikutukseen yritystoiminnan tuloksellisuuteen.
Monet kansainväliset tutkijat ovat kartoittaneet yleensä suoritukseen vaikuttavia tekijöitä myös muilta tieteen aloilta. Suoritukseen vaikuttavia tekijöitä ovat taitojen ja osaamisen lisäksi myös sellaiset tekijät kuin asenne, motivaatio ja uskallus. Suomessa Jyväskylän Yliopiston Yrittäjyys-professori Matti Koiranen lanseerasi ns. Yrittämisen yhtälön, jossa yritystoiminnan suoritus muodostuu juuri osaamisen, motivaation ja uskalluksen tulosta.
Sinällään nämä asiat eivät ole uusia. yrittäjämäinen toiminta, asenne, motivaatio ovat entuudestaan tuttuja asioita. Mutta kuinka havainnoida niitä yritystoiminnan kannalta relevantilla tavalla. Tieto sinällään ei auta. Haasteena on hyödyntää näitä tutkimustuloksia käytännön toiminnassa ja saada palautetta omasta ja oman organisaation toiminnasta näiden tekijöiden valossa.

”Teemme kovasti töitä, mutta käteen ei jää mitään.” ”Meillä on paremmat tuotteet kuin kilpailijoilla mutta silti häviämme tarjouskilpailuissa.” ”Tiedämme kuinka tulisi toimia mutta jotenkin emme saa näkemystämme kuuluviin ja ymmärretyksi.” ”Johtoryhmässämme on erilaisia ihmisiä ja erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka tulisi toimia.” Tässä edellä on kuvattu joitain yleisiä tilanteita, joihin suorituskyvyn mittaus tuo toimivan työkalun, jonka avulla päästään kehittämään toimivat ja konkreettiset ratkaisut, jotka vievät yritystä eteenpäin. Suorituskyvyn mittaus antaa sanat ja auttaa näkemään, ”mistä kenkä puristaa”.

Jouni Suonpää

Jouni Suonpää

Cimson Konsultointi