”En olisi uskonut, että näin yksinkertaisella kysymyslistalla saa yrityksemme tilanteesta näin osuvan kuvan”

Otsikon toteamus on erään yrityksen omistajan suora ääneen sanottu mielipide, kun purimme Suorituskyvyn mittauksen tuloksia yrityksen omistajien kesken. Noin kolmekymmentä tarkasti mietittyä kysymystä antoi yrityksen tilanteesta selkeän ja jäsentyneen kuvan, jonka avulla ongelmiin ja haasteisiin päästiin paneutumaan.
Monesti yrityksen vastuunkantajat tietävät ja tunnistavat oman yrityksensä tilanteen, mutta tulkinta siitä vaihtelee yksilöittäin. Se mistä asiat johtuvat, ei aina ole yksiselitteistä ja selvää.
Suorituskyky mittaa yrittäjämäistä toimintaa. Yrittäjämäinen toiminta luo kasvua ja menestystä. Usein kasvun ja menestyksen mukana organisaatio tahtomattaan ”byrokratisoituu”, tulee jäykemmäksi ja hitaammaksi. Tätä kehitystä ei aina ole helppoa myöntää tai tunnistaa. Ajatellaan mielellään niitä aikoja, jolloin yrittäjämäinen toimintakulttuuri luotiin. Ei myönnetä sitä, että emme enää toimi yhtä yrittäjämäisesti.
Toinen haasteellinen tilanne on tavoitteiden ja odotusten erilaisuus. Yrityksen toiminnalta ei odoteta samoja asioita. Yrityksen tavoitteet nähdään eri tavalla. Myös näissä tilanteissa suorituskyvyn mittaus antaa työkaluja paneutua ongelmiin.
Takaisin tuohon alun toteamukseen. Yrityksen suorituskyvyn mittaus auttoi tunnistamaan olemassa olevat ongelmat. Tämän jälkeen jää yrityksen omistajien ja johdon tehtäväksi ratkaista ja selvittää esiin nousseet haasteet. Helppoa tietä ei ole luvassa mutta jos omistajat ja johto haluavat kasvaa ja kehittyä, luoda yrittäjämäisen toimintakulttuurin yritykseensä, suorituskyvyn mittaus antaa siihen hyvät työkalut.
Jouni Suonpää

Jouni Suonpää

Cimson Konsultointi