Sitoutuminen ja Riskinotto osana Yrittäjäosaamista

Yrittäjäosaaminen synnyttää uutta, avaa uusia mahdollisuuksia.

Yritystoiminnan jatkuvuus edellyttää sitoutumista ja kestävyyttä. Jokainen kohtaa vastoinkäymisiä ja vaikeuksia. On mietittävä, kuinka selviydyn niistä? Menestyvät yrittäjät pystyvät löytämään ulospääsyn vaikeuksistaan. Heillä on sisään rakennettu kyky sitoutua yritystoimintaan. Mikä saa sitoutumista aikaan? Mihin perustuu minun sitoutumiseni yritystoimintaan? Onko raha ainoa/pää syy tehdä sitä mitä teen? Oman toiminnan taustalla olevien motiivien ja arvojen tunnistaminen on tärkeää. Se synnyttää sitoutumista!

Yrittäjän on myös kyettävä ottamaan riskejä. Tarvitaan sekä riskinotto halua että riskinotto kykyä. Riskinotto halu on pitkälti persoonaan liittyvä ominaisuus mutta siihen vaikuttavat myös monet ulkopuoliset tekijät. Riskinotto halukkuuteen vaikuttaa tietysti myös mahdollinen palkinto. ”Mitä tässä on voitettavissa?” Riskinotto kyky taas on pitkälti tilanteeseen liittyvien faktojen tunnistamista ja arvioimista. ”Paljonko minulla on varaa hävitä?”

Harkittu ja laskelmoitu riskinotto on osa menestyvää yritystoimintaa. Saraswathy on tutkinut menestyviä yrittäjiä ja on löytänyt heidän toiminnastaan jotain selittäviä yhteisiä tekijöitä. Yksi niistä oli kyky ottaa harkittuja riskejä niin, että vaikka riski laukeaisi, heidän toimintansa jatkuisi edelleen. Riskin realisoituminen ei vaikuta koko toiminnan loppumiseen.

Yrittäjäosaamiseen liittyy sekä sitoutuminen, että riskinotto.

Jouni Suonpää

Jouni Suonpää

Cimson Konsultointi